Nasze realizacje

Obiekty biurowo-magazynowe

 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków " Sitkówka" koło Kielc- budynek administracyjny i warsztatowy

01-12 2010r.

 

 • Budynek gospodarczo-garażowy z częscią biurową na terenie Aquaparku Wesolandia , Warszawa-Wesoła 

07-02.2009r.

 


 • Kompleks budynków biurowych wraz z garażem wielopoziomowym -Forum 76 w Łodzi

01-03 2009

 • Remont lokali Mazowieckiej Okręgowej Izby Inzynierów Budownictwa w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia

01.2008-02.2009

 

 • Biurowiec " MOKOTÓW PLAZA I" w Warszawie-budowa garażu podziemnego

01-11.2008r.

 

 • Przebudowa Budynku hali na potrzeby centrum targowego „Expo Silesia” w Sosnowcu 

11-01.2008r.

 • Przebudowa pomieszczeń na potrzeby biurowe  firmy KRONOS Kapital przy ul. Siennej w Warszawie

10-02.2008r.

 

 • Budowa Budynku Biurowego PLATINIUM BUSSINES PARK przy ul. Domaniewskiej w Warszawie

10-2007r.

 • Budowa Hali Dystrybucyjnej z częścią  biurową  w Mościskach, ul. Bakaliowa 

08-03 2008r.

 

 • Przebudowa budynku mieszkalnego na potrzeby biurowe NPB, ul. Warecka w Warszawie

 07- 2007

 • Rozbudowa, przebudowa budynku biurowego we Wrocławiu, ul. Strzegomskiego 

11-01 2007