KONTAKT

SIEDZIBA:

REMBUD CONSTRUCTION Sp. z o.o.
26-060 Chęciny,
ul. Jędrzejowska 17

biuro@rembudconstruction.pl

NIP 9591838299
REGON 260250616

ZARZĄD

 Pan Jerzy Porzucek

j.porzucek@rem-bud.net.pl

Pan Dariusz Ślęzak

d.slezak@rem-bud.net.pl